AL - MK - EN
Aktivitetet
Mbishkrimet në tabelat informative të Eko-Natyrës
Mbishkrimet në pllakatet (Bilboardet) tona:

• Natyra jep, natyra merr-mendohuni !!!
• Ruajeni natyrën sot-qëta kemi edhe nesër
• Respekto Natyrën!
• Natyrë e pastër =Higjienë+Edukatë+Kulturë
• Natyrë e pastër-jetë e shëndoshë
• Mos haroni mbeturinat-ju lutemi.
• Menaxho në mënyrë të drejtë me burimet natyrore
• Më pak mbeturina- ambient më i bukur
• Kujdesu për ambientin jetësor-kujdesesh për brezat e ardhshëm.
Mirënjohjet
Webfaqen e ndihmuan
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Eko Natyra 2009
Developed by: Just5 Studio