AL - MK - EN
Aktivitetet
Aktivitetet e shoqatës Eko-Natyra
Qëllimet tona i realizojmë nëpërmjet projekteve:

Edukativo-ekologjik

-Shënimet e ditës së ekologjisë, ditës së planetit tonë.

-Formimi i eko-patrolave nëpër shkollat e regjonit tonë

Hulumtuese-promotive

-Eko-kampet në natyrë

-Eko-edukimi nëpër institucionet arsimore

Projektet punuese-ambientale

-Punët në teren për sanimin e gjendjes

-Evitimi i degradimit të natyrës

-Pyllzime

-Vizita në bukuritë e rralla të Sharit

Programe për regullimin e hapsirës

-Pastrimi dhe regullimii ambientit në vend-pikniqet tona

-Pastrimi i lumit Shkumbin

-Mbrotja dhe regullimi i burimeve

-Pyllzimi dhe ruatja e pyjeve

-Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërta
Mirënjohjet
Webfaqen e ndihmuan
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Eko Natyra 2009
Developed by: Just5 Studio