AL - MK - EN
Projektet
Projektet
Projektet

Cilat projekte i kemi realizuar

• Apeli për ruatjen e pyjeve në vitin 2002 në bashkpunim me OSCE .
• Krypja e dhive të egra-2002 .

• Rregullimi i vendpiknikut te Livadhi i Çikës (ezerishte) Çeshme publike

• Ushqimi i thëllëzave gorure në Pallçisht të epërm 10 vjet rradhazi me vetkontributin e anëtarëve të shoqatës

• Rregullimi i vend-piknikut Promka-çeshmë, shporta për mbeturinat, tavolina prej druri, tabllo për ruatjen e ambientit.

• Pyllzimi me pisha të bardha të vendeve të xhveshura.

• Prej deponisë së egër eko-park.

• Mundësitë për valorizimin ekologjik dhe ekonomik të Sharrit.

• Eko-kampi veror Sharri-2008.

• Peshkëzimi i liqeneve dhe lumejve të Sharrit me troftë autoktone.

• Promovimi i eko-turizmit në Sharr dhe perspektiva e të rrinjëve.

• Projekti Tandem 1( CREET-Francë).

. Projekti Tandem 2( CREET-Francë).

. Projekt "Revitalizimi i vend pikniqeve në Malin Sharr" i përkrahur nga Ambasada e Zvicrës
. Projekt :Promovimi i bukurive natyrore dhe kulturore në Malin Sharr : "Lëndina e Ambasadorëve"
* Projekt:Film dokumentar për Malin Sharr me TRT (Televizioni shtetëror turk)
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Eko Natyra 2009
Developed by: Just5 Studio