AL - MK - EN
Projektet
Meet and Code 2019
08-10-2019 SH.F.K.”Kirili dhe Metodi” Tetovë.
FEMRAT PROGRAMOJNË-GIRLS CAN DO IT
Kategoria:Girls in coding
Në kuadër të projektit ndërkombëtar MEET AND CODE 2019 NGO Eko-Natyra Tetovë me datë 08-10-2019 organizooi puntori me nxënësit e SH.F.K.”Kirili dhe Metodi” Tetovë.
Workshopet (Puntoritë) u mbajtën në kabinetin e informatikës dhe në natyrë me grupe prej 2o nxënësish dhe fokusi ishte tek nxënësit e talentuar të kl.VIII dhe IX. Workshopet (Puntoritë) i udhëheqën-moderuan mentorët-Programerët e BRIDGE Technology Nusret Haliti dhe Puhiza Iseni dhe Ing Emrush Iseni.
Ideja e puntorisë është që gjatë orëve të trajnimit teorik së bashku me nxënësit të bëjmë programe duke përdorur mikrobitët. Dhe demonstrimi i mundësive të programimit me skica.
Pas kësaj vetë nxënësit me interakcion praktik të implementojnë atë që paraprakisht është programuar dhe koduar.
Për të gjithë nxënësit pjesmarës u ndajtën Çartifikata nga Meet and Code kurse për nxënësit më të dalluar u ndanë dhurata modeste.Aktivitetet e nxënësve (produktet) u postuan në faqen zyrtare të Eko-Natyrës si dhe në faqen zyrtare të MEET AND CODE 2019 .

10-10-2019 SH.F.K.”BRATSTVO-MIGJENI” Tetovë.

GIRLS IN ROBOTIC
Kategoria:Girls in coding
Në kuadër të projektit ndërkombëtar MEET AND CODE 2019 NGO Eko-Natyra Tetovë me datë 08-10-2019 organizooi puntori me nxënësit e SH.F.K.”BRATSTVO-MIGJENI” Tetovë.

Workshopet (Puntoritë) u mbajtën në kabinetin e informatikës dhe në natyrë me grupe prej 2o nxënësish dhe fokusi ishte tek nxënësit e talentuar të kl.VIII dhe IX. Workshopet (Puntoritë) i udhëheqën-moderuan mentorët-Programerët e BRIDGE Technology Nusret Haliti dhe Puhiza Iseni dhe Ing Emrush Iseni.
Ideja e puntorisë është që gjatë orëve të trajnimit teorik së bashku me nxënësit janë bërë programimin i robotëve të cilët kanë aftësi që vet të dalin(të identifikojnë më anë të senzorëve pengesat) nga labirinthet. Pas kësaj vetë nxënësit me interakcion praktik implementojnë dhe demonstrojnë atë që paraprakisht është programuar dhe koduar.
Për të gjithë nxënësit pjesmarës u ndajtën Çartifikata nga Meet and Code kurse për nxënësit më të dalluar u ndanë dhurata modeste.Aktivitetet e nxënësve (produktet) u postuan në faqen zyrtare të Eko-Natyrës si dhe në faqen zyrtare të MEET AND CODE 2019 .

18-10-2019 SH.F.K.”ISTIKBALL” Tetovë.

WE CAN DO IT BY OUR SELF-MUND TA BËJMË VET
Kategoria:Coding for the environment
Në kuadër të projektit ndërkombëtar MEET AND CODE 2019 NGO Eko-Natyra Tetovë me datë 18-10-2019 organizooi puntori me nxënësit e SH.F.K.”ISTIKBALL” Tetovë.
Workshopet (Puntoritë) u mbajtën në kabinetin e informatikës dhe në natyrë me grupe prej 2o nxënësish dhe fokusi ishte tek nxënësit e talentuar të kl.VIII dhe IX. Workshopet (Puntoritë) i udhëheqën-moderuan mentorët-Programerët e BRIDGE Technology Nusret Haliti dhe Puhiza Iseni dhe Ing Emrush Iseni.
Ideja e puntorisë është që gjatë orëve të trajnimit teorik së bashku me nxënësit u realizua programimi i Printerëve 3D të cilët kanë aftësi që nga materiali i recikluar plastik të krijohen trupa dhe modele që përdoren në jetën e përditshme (shkolla,mjekësi,astronomi,industri etj),proces i cili e lehtëson jetën e njeriut njëkohësisht reduktohen(reciklohen) përdorimi i plastikës,pra mbrohet ambienti jetësor.
Për të gjithë nxënësit pjesmarës u ndajtën Çartifikata nga Meet and Code kurse për nxënësit më të dalluar u ndanë dhurata modeste.Aktivitetet e nxënësve (produktet) u postuan në faqen zyrtare të Eko-Natyrës si dhe në faqen zyrtare të MEET AND CODE 2019 .
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Eko Natyra 2009
Developed by: Just5 Studio