AL - MK - EN
Активности
Промоција на природните и културните вредности на Шарпланина
Е.Д.„Еко-Натура „ Тетово и Деканот на Дипломатскиот хор акредитирани во Р.Македонија Г.Арбе н Чејку со подршка на Министерот за Екологија Г.Абдулаќим Адеми во местото викано Сидол во падините на Шарпланина организираа промоција на природните и културните вредности на Шарпланина пред Амбасадорите акредитирани во Р.македоија.

-по тој повод беше организирана еколошка акција „За почиста Шар планина„
-Беше организирана една изложба во природа со 30 фотографии од природните атракции во Шарпланинскиот регион.
-Амбасадорите присатни во овој настан ги вкусија традиционалните јадења кои беа подготвени од локаните жители од Шарпланинските села.

-Од младинците од с.шипковица беше организирано културно уметничка програма со песни и ора од Шарпланинските села.
-По тој повод симболично местово се именува „Долина на Амбасадорите„ од почит кон присатните Амбасадори и истата ќе биде традиционална.
-фотографиите кои беа изложени на крајот на приредбата им беа подарени на присутните Амбасадори.

-На крајот беше реализирана една прошетка до Шипковичките бачила каде на дело беше видено гостопримтвото на локалнотао население.
Признанија
Вебстраната ја помогнаа
Сите права се задржани © Еко Натура 2009
Developed by: Just5 Studio