AL - MK - EN
Активности
Во партнерство со ТРТ (Турската државна Телевизија)е реализирана документарна програма за Шар планина
Од 10-април до 20 април 2013 една екипа од ТРТ (Турската Државна Телевизија)-престојуваше во Тетово-Шар планина со цел да реализира една документарна програма за убавините на Шар планина.
Екипата беше составена од :
Џанан -Режисерка
Чошкун Елтекин -Сценариста
Толга Барбарос-камераман.
Членовите на „Еко-Натура„ има чест да бидат партнери во реализациата на ова документарна програма.
А посебна чест ни представува дека видео материалите за убавините,Флората и Фауната на Шара реализирани од страна на „Еко-Натура„ ќе бидат дел на ова документарна програма.
Признанија
Вебстраната ја помогнаа
Сите права се задржани © Еко Натура 2009
Developed by: Just5 Studio