AL - MK - EN
Проекти
 • Проекти
  Проектие кои сме ги реализирале

  - Апел за сочувување на шумите-2002.

  - Посолување на дивите животни-Дивокозите во Шарпланина.

  - Уредување на излетничкото место Ливад-чике.

  - Прихранување и вакцинирање на Еребиците –камењарки во Шарпланина


  - Од дива депонија-Еко-парк (уредување на излетничкото место Промка)

  - Пошумување со Бел бор на ерозивните места.


  - Можностите за еколошка и економска валоризација на Шарпланина.

  - Еко-камп Шара 2008


  - Порибување на планинските езера и реки на Шарпланина со поточна пастрмка.

  - Промоција на еко-туризмот на Шара и перспектива на младите.

  - Проект Тандем-1 (со CREET- Високи Алпи Франција)

  - Проект „Ревитализација на излетничките места во Шарпланина„-подржан од Швајцарската Амбасада
  - Проект :Промоција на природните и културните вредности на Шарпланина
  * Проект:Документарна програма за Шарпланиона со ТРТ (Турската др~авна телевизија)
Сите права се задржани © Еко Натура 2009
Developed by: Just5 Studio